c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Seko mums

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 MŪSU FITNESS Iekšējās kārtības noteikumi

 

Reģistrēšanās un sporta kluba apmeklēšanas kartība

 

 • Lai varētu sākt apmeklēt sporta klubu ir jāiegādājas abonements caur aplikāciju – efitnessapp .INSTRUKCIJA ŠEIT
 • Iegādājoties sporta kluba abonementu, klients piekrīt, ka ir iepazinies ar sporta kluba iekšējās kārtības noteikumiem.
 • Iegādātais abonements ir paredzēts lietošanai tikai vienai personai.
 • Sporta kluba pakalpojumus klients var izmantot, saskaņā ar iegādātā abonementa veidu un tam noteikto laika periodu. Informāciju par abonementa veidu, cenām, kā arī attiecīgā abonementa apmeklējuma laiku, klients var uzzināt pie sporta kluba administrācijas, kā arī interneta mājas lapā – musufitness.lv.
 • Abonementa izmantošana paredzētajos laikos: abonements ar laika ierobežojumu – no 6:00–15:00 –  darba dienās – ienākšana un uzturēšanās klubā no 6:00  līdz 15:00  sestdienās, svētdienās 8:00-14:00. Pilna laika abonements – visu noteikto laiku – 6:00-22:00, sestdienās, svētdienās 8:00-14:00
 • Nauda par iegādātajiem un/vai neizmantotajiem abonementiem netiek atgriezta.

 

Abonementu pagarināšanas un apturēšanas kārtība.

 

 • Abonements tiek aktivizēts, tā iegādes dienā.
 • Abonements no1 līdz 3 mēnešiem ietver iespēju klientam saglabāt iegādāto nodarbību apjomu, apmeklējuma laiku pārtraucot uz laiku atvaļinājuma vai slimības dēļ. Abonementa apstādināšanas periods minimāli ir viena nedēļa, maksimāli – 1 mēnesis.
 • Aktīvu abonementu var iesaldēt tikai vienu reizi, tā darbības ietvaros. Iesaldēšanas maksa – 5 euro.
 • Abonements tiek iesaldēts TIKAI no dienas, kad klients par to paziņo sporta klubam nosūtot epastu : info@musufitness.lv. Ar atpakaļejošu datumu, abonementi netiek iesaldēti.
 • Klientam ir pienākums sekot līdzi abonementa termiņam un grupu nodarbību  reižu izmantošanai.

 

 

Grupu nodarbības

 

 • Sporta kluba administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas nodarbību sarakstā, kā arī veikt izmaiņas cenu lapā. Sporta kluba izmaiņas un informāciju, klients var uzzināt efitness aplikācijā, kā arī ŠEIT
 • Piedalīšanos grupu nodarbībās klientam jārezervē caur efitnessapp vai klientu portālu.
 • Grupu nodarbību abonementi var tikt izmantoti trenažieru zāles apmeklējumiem, vai apmeklējumam pie privātā trenera.
 • Grupu nodarbība notiek, ja ir pieteikušies vismaz 4 cilvēki. Ja stundu pirms nodarbības nav pieteikušies 4 cilvēki, tad klients saņem e-pastu ar paziņojumu, ka nodarbība tiek atcelta.
 • Ja nav iespējams apmeklēt rezervēto nodarbību, pieteikums jāatceļ vismaz 4 stundas iepriekš. Atcelt nodarbībasr caur efitnessapp, nospiežot  “cancel class booking”.
 • Nodarbībai klientam jāreģistrējas ne vēlāk kā 5 minūtes pirms nodarbības sākuma, pretējā gadījumā klienta rezervācija tiek dzēsta tādējādi atskaitot vienu reizi no abonementa.
 • Sporta klubs negarantē brīvu vietu klienta izvēlētajā nodarbībā, jo tiek ievērota pieraksta rindas kārtība.
 • Grupu nodarbības notiek trenera pavadībā tikai reģistrētiem klientiem. Trenerim  ir tiesības apmeklētājus, kuri nav reģistrēti vai ir nokavējuši nodarbības sākumu – lūgt atstāt nodarbību zāli.

 

 

Drošība

  • Sporta kluba koplietošanas telpās darbojas video novērošana, kas paredzēta sporta kluba un apmeklētāju drošībai.
  • Klubā patstāvīgi atļauts darboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus trenera pavadībā, vai ar sporta kluba vadības atļauju, iepriekš iesniedzot personīgi vecāku vai aizbildņu iesniegumu sporta kluba vadībai.
  • Aizliegts trenēties, kā arī atrasties sporta kluba telpās alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.
  • Aizliegts smēķēt kluba telpās.
  • Aizliegts skaļi uzvesties, aizskart vai kā citādi traucēt pārējos sporta kluba apmeklētājus vai personālu.
  • Aizliegts kopēt un pavairot sporta kluba izdotos materiālus bez sporta kluba vadības rakstiskas atļaujas.
  • Klients ir personīgi atbildīgs par personiskajām mantām. Sporta klubs neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām mantām.
  • Administrācija nenes atbildību, gadījumā, ja klientam rodas traumas no nepareizas kluba inventāra izmantošanas, kā arī gadījumā, ja klientam radušās veselības problēmas izmantojot jebkuru no sporta kluba sniegtajiem pakalpojumiem.
  • Aizliegts bojāt sporta kluba inventāru. Par inventāra bojājumiem un higēniski ētisko normu pārkāpumiem iestājas materiālā atbildība, ko nosaka sporta kluba administrācija. Kluba administrācijai ir tiesības aizliegt turpmāk apmeklēt sporta klubu un/vai anulēt abonementu bez jebkādas kompensācijas.
  • Aizliegts izmantot krītu, eļļu vai jebkādus citus līdzekļus, kas bojā trenažieru zāles inventāru, t.sk grīdu.
  • Sporta klubs iesaka pirms nodarbību uzsākšanas konsultēties ar ārstu, īpaši gadījumos, ja Jums ir bijušas sirds, asinsvadu slimības, muguras, locītavu traumas, citas nopietnas slimības vai Jūs neesat pārliecināts par savu veselības stāvokli.
  • Sporta klubs neatbild par klienta veselības stāvokli.
  • Klientam ir tiesības griezties pie sporta kluba personāla pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, traumu un tamlīdzīgos gadījumos, nekavējoties lūgt izsaukt kvalificētu medicīnisko personālu.
  • Klubs jāapmeklē atbilstošos sporta (maiņas) apavos un sporta tērpos.
  • Izmantotais inventārs pēc nodarbības jānoliek vietā (gan grupu nodarbībās, gan trenažieru zālē).
  • Sporta kluba darbinieki ir tiesīgi palūgt klientu atstāt sporta kluba telpas un teritoriju, ja klients pārkāpis iekšējās kartības noteikumus vai citādi traucējis kluba darbībai.
  • Klientiem aizliegts patvaļīgi ieslēgt, izslēgt un regulēt iekārtas, saunas un ventilācijas iekārtas.
  • Pēc trenažieru izmantošanas, klientam jānotīra trenažieri ar sporta kluba nodrošinātajiem tīrīšanas līdzekļiem.
  • Trenažieru zāli aizliegts apmeklēt ar basām kājām un atkailinātu ķermeņa augšdaļu.
  • Lūdzam ievērot personīgo higiēnu un cienīt pārējos klientus, tādēļ kluba telpās (arī garderobēs un dušās) aizliegts skūt kājas, bārdu, paduses u.tml. Saunas apmeklējuma laikā aizliegts izmantot: medu, mālus, sāļus, eļļas, skrubjus un citus skaistumkopšanas līdzekļus.
  • Apmeklējot saunu, sēdēšanai uz lāvas jāizmanto dvieļi.
  • Sporta kluba darbinieki ir tiesīgi palūgt klientu atstāt sporta kluba telpas un teritoriju, ja klients pārkāpis iekšējās kartības noteikumus vai citādi traucējis kluba darbībai.
  • Aizliegts sporta zālēs mest uz grīdas hanteles, svaru stieņus, diskus un citu inventāru.
  • Klientam ir tiesības rakstiski vērsties pie sporta kluba vadības ieteikumu vai pretenziju gadījumā, sūtot e-pastu uz info@musufitness.lv (Uz neparakstītiem, anonīmiem, bez adreses vai e-pasta adreses iesniegumiem administrācija neatbild)